dimecres, 30 de desembre de 2009

COED (18/12/09)

DESCRIPCIÓ

Per tal de concloure bé l'any, els companys van realitzar les últimes recitacions de poesia.

A continuació, l'últim grup de companys ens va realitzar el debat que s'havien preparat.

Eren el Rafa Moya, la Laura Navarro, l'Òscar Garcia, la Beatriz González, El Pau Nin, el Martí Villegas, l'Àngel Caloca, l'Adrià Miquel, el Sergio Ramírez i la Cristina Valera.

El tema de debat va ser la religió a les escoles.

REFLEXIÓ

Personalment, crec que tant jo com la gran majoria dels meus companys tenim la mateixa opinió al respecte.
A Seminari també vam parlar d'aquest tema i vam concloure que no s'hauria d'imposar, en escoles públiques, la religió cristiana com la única vàlida.

Ens trobem, cada vegada més, amb més immigració i, per tant, amb molta diversitat ètnica i cultural.
Les escoles estan plenes de creences i és per això que s'han de potenciar totes, no la cristiana. Considero que s'ha de fer que els alumnes coneguin tant la seva com la de tots els seus companys, amics o veïns.

L'Estat Espanyol és un Estat laic, per tant, considerem adequada la retirada dels Crists i de les Verges de les escoles públiques.


APROFUNDIMENT

En aquest apartat m’agradaria fer una síntesi de tots aquells aspectes que crec que són més importants alhora de realitzar un debat :

Primer de tot, cal escollir un tema que pugui ser d'interès al públic al qual anirà dirigit.
A continuació cal realitzar una introducció d'aquest tema i una breu explicació dels motius pels qual s'ha escollit.

S'han de presentar uns arguments els quals defensin el posicionament dels dos grups de debat, ja siguin a favor o en contra.

Tot seguit es presentaran unes refutacions que contradiguin, amb informació, allò que ha dit el grup contrari. Per aquest apartat és important presenta documents i informació per a corroborar tot allò que es diu.

Per acabar, es realitzaran unes conclusions sobre la temàtica.

Cal tenir en compte tots els aspectes importants en la comunicació oral, com són la postura, el to de veu, la gesticulació, la mirada i el control dels nervis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada