diumenge, 27 de novembre de 2011

JClic

El JClic és un entorn per a la creació, realització i avaluació d’activitats educatives multimèdia, desenvolupades en el llenguatge de programació de Java. Es tracta d’una aplicació de software lliure basada en estàndards oberts que funcionen amb diversos entorns operatius.
Es tracta d’una eina per a la creació d’aplicacions didàctiques multimèdia amb més de 10 anys d’història. Al llarg d’aquests temps, han estat molts els educadors i educadores que l’han utilitzat per crear activitats interactives on es treballen aspectes procedimentals de diverses àrees del currículum.
Està format per quatre mòduls :
  • JClic applet : permet incrustar les activitats JClic en una pàgina Web.
  • JClic player : programa independent que una vegada instal·lat permet realitzar les activitats des del disc dur de l'ordinador sense que sigui necessari estar connectat a Internet.
  • JClic author : és una eina d'autor que permet crear, editar i publicar les activitats d'una manera més senzilla, visual i intuïtiva.
  • JClic reports : modul de recollida de dades i generació d'informes sobre els resultats de les activitats fetes pels alumnes.

JClic és una eina d’autor que permet als mestres crear amb facilitat recursos educatius digitals, per tal de que els puguin utilitzar tots els alumnes. JClic permet crear major varietat d’activitats i crear recursos on la seva visualització no està restringida a cap sistema operatiu particular.
Es tracta d’un material d’autoaprenentatge. El material pot ser utilitzat per qualsevol mestre de forma autònoma i també pot servir de base per a la realització d’activitats de formació presencials, semi presencials i a distància, organitzades per qualsevol institució educativa.

Conclusions : El JClic el considero una eina i un recurs molt útil per a emprar amb els alumnes.
Aquest permet crear activitats de qualsevol àrea curricular i, també, crear activitats interdisciplinars.
A més a més, és un recurs que facilita un aprenentatge més dinàmic per als alumnes i això fa que sigui més engrescador i motivador.
Val a dir, però, que tampoc s'ha d'abusar d'aquest recurs ja que, aleshores, els alumnes ho veurien com a quelcom habitual i rutinari i deixaria de ser, per tant, un recurs motivador.
El JClic facilita, també, unir les TIC amb qualsevol àrea curricular i, per tant, crea en els alumnes una visió innovadora referent a les TIC ja que fa que els alumnes no vegin les TIC com una assignatura més anomenada Informàtica, sinó com un recurs per a qualsevol àrea i qualsevol activitat que treballen.

divendres, 11 de novembre de 2011

Les TIC, una eina més a l'aula.

Durant la recerca de notícies per a dur a terme l'actualitat educativa de l'assignatura de Practicum, vaig trobar una notícia del diari de El País on parlava de les TIC com una eina més a l'aula.

Aquesta notícia ve a dir que es considera que les TIC no influeixen, ni positivament ni negativament, envers el fracàs escolar, però que són una eina per l’aprenentatge molt pràctica.
Després de vàries observacions a l’escola de pràctiques, considero que és cert que les TIC són una eina molt útil per a l’aprenentatge dels alumnes i que haurien de ser usades molt més freqüent. Per desgràcia, però, hi manca, també, un interès per part dels mestres a l’hora de formar-se per ser capaços d’emprar les TIC amb els seus alumnes.
En el cas de l’escola en la que realitzo les pràctiques, l’ús de les TIC és molt freqüent, i és un mètode molt pràctic a l’hora de cridar l’atenció dels alumnes. Per a ells, és molt més profitós exemples visuals mitjançant vídeos, per exemple, que no pas explicacions purament teòriques i, tenint aquesta eina molt a la mà avui en dia, considero que val la pena aprofitar-la.
Us adjunto la notícia sencera, per tal de poder-la llegir i reflexionar al respecte : Las TIC son una herramienta más en el aula

dijous, 3 de novembre de 2011

L'aprenentatge significatiu

Durant aquests dies, ens hem dividit en diferents grups i cada grup ha preparat un PREZZI sobre un tema diferent. Al nostre grup ens ha tocat  l'APRENENTATGE SIGNIFICATIU.
P
er tal d'introduir una mica el tema, el terme aprenentatge significatiu fou introduït per David Ausubel (1918-2008) i es contraposa a l’aprenentatge memorístic. Per tal que hi hagi un aprenentatge significatiu s’ha d’atribuir un significat a un nou contingut. Hi ha d’haver :
· Assimilació : Vol dir que s’ha d’enganxar a les idees prèvies de l’alumne.
· Acomodació : dins de les estructures mentals.

Vam exposar els prezzi als companys i aquí adjunto el nostre treball : APRENENTATGE SIGNIFICATIU.