dilluns, 19 d’octubre de 2009

COED (09/10/09 i 16/10/09)A continuació, resumiré continguts teòrics que vàrem treballar els dos últims divendres a classe de Comunicació Oral, Escrita i Digital, o més breument, COED.
Realment, per a nosaltres, els futurs mestres, és molt important dominar tant l'expressió oral i l'expressió escrita, ja que en un futur serem un punt a seguir per als alumnes, els quals realitzaran al peu de la lletra tot allò que vegin realitzar al mestre.
Per començar, l'expressió oral requereix :
1.Correcció fonètica : Vetllar que l'entonació fonètica de tots els sons sigui l'adequada.
2.Fluïdesa : Desenvolupar un discurs amb la màxima naturalitat, fer-lo ben estructurat, coherentment i sense mots paràsit.
3.Entonació i pauses : Respectar l'entonació de cada llengua i col·locar correctament les pauses.
4.Riquesa de vocabulari : Explicar les idees amb més paraules més clares. Un bon llenguatge ha de tenir les tres Cs : Clar, Concís i Correcte.
5.Precisió del significat : Cal sobrepassar els mots genèrics per arribar als específics.
6.Absència de barbarismes : La presència de barbarismes resta qualitat al discurs.
7.ús de frases fetes i refranys : Millora molt el llenguatge.
8.Morfosintaxi genuïna : Tenir clares les normes gramaticals i de sintaxi i, per tant, no confondre-les amb les d'altres llengües.
9.Ús correcte dels verbs : Usar correctament el temps verbal que pertoca.

Seguidament, l'expressió escrita requereix, deixant de banda les característiques de l'expressió oral que es repeteixen :
1.Correcció ortogràfica : No fer faltes d'ortografia ni equivocar-se al corregir.
2.Estructuració del text : Abans de redactar, cal ordenar el pensament. Adequació, coherència i cohesió.
3.Puntuació : Intent da plasmar l'entonació en un text escrit.
4.Cal·ligrafia i pulcritud : Dóna la primera impressió a la persona que el llegeix.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada